Datblygwyd Clwb Music gan y tîm tu ôl i un o gigfannau enwocaf Cymru, Clwb Ifor Bach. Mae'r tîm hefyd yn gweithio fel hyrwyddwyr ag yn arwain prosiectau creadigol.

Clwb Ifor Bach

Mae Clwb Ifor Bach bron â chyrraedd ei bedwaredd ddegawd fel hyrwyddwr, yn hyrwyddo artistiaid lleol a rhyngwladol.

Fel gigfan, clwb nos, hyrwyddwr, a bwciwr teithiau wedi'i leoli yn y stryd chwedlonol, Stryd Womanby yng Nghaerdydd, mae Clwb Ifor Bach wedi darparu ac yn parhau i ddarparu platfform cynnar ar gyfer rhai o'r enwau mwyaf yn y byd cerddoriaeth heddiw.

MAES B

Gŵyl o gerddoriaeth cyfoes o fewn yr Eisteddfod Genedlaethol yw Maes B, wedi ei dargedu at genhedlaeth ifanc Cymru.

Mae Clwb Ifor Bach yn rhaglenni'r artistiaid, trwfnu'r ŵyl a marchnata'r digwyddiad.

MERCHED YN GWNEUD MIWSIG

Prosiect ar cyd rhwng Clwb Ifor Bach a Maes B yw Merched Yn Gwneud Miwsig.

Mae'r prosiect wedi rhedeg gweithdai ar draws y wlad i annog menywod ifanc i gymryd rhan yn y sîn gerddorol yma yng Nghymru.

Mae Merched Yn Gwneud miwsig hefyd wedi bod yn gweithio ar cyfres o bodcastau a zines i ddogfennu straeon o enwau adnabyddus y menywod yn y diwydiant gerddoriaeth.

TAFWYL

Ers 2020, mae Clwb Ifr Bach wedi bod yn rhaglenni artistiaid yr ŵyl mawr yma yng Nghastell Caerdydd,

SŴN

Mae Gwyl Sŵn yn ŵyl gerddoriaeth aml-leoliad wedi’i leoli yng nghanol Caerdydd, sydd wedi bod yn rhedeg ers 2007. Ers ei sefydlu, mae’r ŵyl wedi bod yn canolbwyntio ar gerddoriaeth newydd, artistiaid sy’n dod i’r amlwg ac artistiaid lleol